ZÁŽITKOVÉ JÍZDY HISTORICKÝM AUTOBUSEM

Vydejte se historickým autobusem ŠKODA 706 RTO – KAR na poznávací výlet po stopách těžby uhlí nebo železa na Plzeňsku. Objevte pozůstatky po těžbě železných rud v Klabavském revíru a při obdivování průmyslové historie tohoto území vás možná překvapí krása krajiny, ve které se skrývají. Na výletě za uhlím zas poznáte možná trochu skryté krásy rázovitého hornického řemesla

Program

Sobota a neděle 11. a 12. července
Neděle 9. srpna

Po stopách železa historickým autobusem

Na výletě po stopách železa objevíte pozůstatky po těžbě železných rud v Klabavském revíru a při obdivování průmyslové historie tohoto území vás možná překvapí krása krajiny, ve které se skrývají. O tom, že se s železem pracuje ve vysokých pecích, možná víte. Slyšeli jste ale třeba o vlčí nebo kuplovací peci? Pojeďte s námi a zjistíte o nich víc. 

Sobota a neděle 25. a 26. července
Sobota 8. srpna

Po stopách těžby uhlí historickým autobusem

Výlet po stopách těžby uhlí na Plzeňsku vás zavede do krajiny kolem Nýřan, kde budete poznávat minulost těžby uhlí a objevíte možná trochu skryté krásy rázovitého hornického řemesla. Věděli jste, co je to lampovna nebo co v hornické hantýrce znamenají šmanty nebo prádlo? Po návratu z výletu už vás tato otázka nepřekvapí. 

  • Odjezd je vždy v 10:00 z parkoviště autobusů naproti parkovacího domu Rychtářka.
  • Předpokládaný návrat na stejné místo je kolem 16. hodiny.
  • Po cestě je plánovaná zastávka na drobné občerstvení.
  • Vzhledem k poznávacímu charakteru akce, výkladu a délce jízdy není akce vhodná pro děti do 6 let.
Organizátor si vyhrazuje právo na akcích fotografovat a pořizovat video záznam.

Vstupenky na prohlídky jsou v prodeji online a v Turistickém informačním centru.