Západočeská univerzita

Nedílnou součástí industriálního bohatství jakéhokoli regionu je síla samotných lidí, pracovníků v průmyslu. Právě o tuto složku úspěchu se stará Západočeská univerzita v Plzni a její technické fakulty. V rámci festivalu Industry Open nahlédnete do výzkumných a inovačních center univerzity a zjistíte, že kromě výuky nových technických talentů, se tu toho děje mnohem víc.

Program

Pátek 14. 6.

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)  / Univerzitní 26, Plzeň 

  • Exkurze vás provede laboratořemi inovačního centra, které slouží k testování výkonové elektroniky. Testují se zde např. motory nebo pohony důlních strojů. Uvidíte také unikátní tiskové zařízení či laboratoř klimatických zkoušek.
  • Komentované prohlídky – pátek 14. 6. v 13:00, 14:00 a 15:00
  • Sraz na prohlídku – recepce RICE, Univerzitní 26, vchod v zadní části budovy směrem od Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Organizátor si vyhrazuje právo na akcích fotografovat a pořizovat video záznam.

Vstupenky na prohlídky jsou v prodeji online a v Turistickém informačním centru.

Nové technologie – Výzkumné centrum (NTC)  / Teslova 9, Plzeň budova H

  • Komentované prohlídky výzkumného centra NTC, které se zabývá laserovými technologiemi pro zpracování materiálů a průmyslovou termografií-termometrií.
  • Komentované prohlídky – pátek 14. 6. v 14:00, 15:00 a 16:00
  • Sraz na prohlídku – Teslova 9, Plzeň, vstup do budovy H
Organizátor si vyhrazuje právo na akcích fotografovat a pořizovat video záznam.

Vstupenky na prohlídky jsou v prodeji online a v Turistickém informačním centru.

Výzkumné centrum Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni (Nové technologie pro informační společnost – NTIS) / Technická 8, Plzeň

  • Prohlídka laboratoří neuroinformatiky, kybernetiky, geomatiky a mechaniky. Uvidíte železnici ovládanou mozkovými vlnami, robotické artisty či virtuální 3D modely barokních památek v ČR a Bavorsku. 
  • Komentované prohlídky – pátek 14. 6. v 14:00, 15:00 a 16:00
  • Sraz na prohlídku – Technická 8, Plzeň – vstup do budovy Fakulty aplikovaných věd ZČU
Organizátor si vyhrazuje právo na akcích fotografovat a pořizovat video záznam.

Vstupenky na prohlídky jsou v prodeji online a v Turistickém informačním centru.