VODÁRNA PLZEŇ

Jak se voda z řeky stane pitnou? A co všechno se stane s vodou z vašeho domu, než se smí vrátit do řeky? Zjistíte na komentovaných prohlídkách Úpravny vod a Čističky odpadních vod, které pro vás do programu festivalu Industry Open připravila VODÁRNA PLZEŇ.

Program

Pátek 14. 6. - sobota 15. 6.

Úpravna vody na Slovanech / Malostranská 2, Plzeň

Komentované prohlídky v pátek

13:00    /    Komentovaná prohlídka

15:00    /    Komentovaná prohlídka

Komentované prohlídky v sobotu

09:00    /    Komentovaná prohlídka

11:00    /    Komentovaná prohlídka

Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si zajistit vstupenky předem.

Organizátor si vyhrazuje právo na akcích fotografovat a pořizovat video záznam.

Vstupenky na prohlídky jsou v prodeji online a v Turistickém informačním centru.

Čistička odpadních vod / Jateční 47, Plzeň

Komentované prohlídky v pátek

13:00    /    Komentovaná prohlídka

15:00    /    Komentovaná prohlídka

Komentované prohlídky v sobotu

09:00    /    Komentovaná prohlídka

11:00    /    Komentovaná prohlídka

Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si zajistit vstupenky předem

Vstupenky na prohlídky jsou v prodeji online a v Turistickém informačním centru.